Pod Kalichem 344
34201 Sušice

24 hod.- 602 325 816
adamek@adamek-ps.cz

Správa hřbitova

Pohřební služba Adámek s.r.o. má ve správě hřbitovy v Sušici a Albrechticích.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provozování veřejného pohřebiště zahrnuje výkopové práce související 

s pohřbením a exhumací, pohřbívání  „lidských pozůstatků a lidských ostatků do hrobů

nebo hrobek", provádění exhumací, ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských 

pozůstatků, správu a údržbu veřejného pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně, 

pronájem hrobových míst a vedení související evidence.

 

Platné znění zákona o pohřebnictví najdete na Portálu veřejné správy ČR.