Pod Kalichem 344
34201 Sušice

24 hod.- 602 325 816
adamek@adamek-ps.cz

Pokyny pro pozůstalé

Před návštěvou kanceláře je nutné se objednat. Pokud se nemůžete na domluvený termín dostavit včas, je nutné se přeobjednat.

Objednaní klienti mají přednost!

Doklady potřebné k vyřízení pohřbu:

  • Občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny zesnulého.
  • Občanský průkaz objednavatele pohřbu.
  • Šaty pro zesnulého - včetně spodního prádla.
  • Fotografie zesnulého pro úpravu vlasů popřípadě líčení. 

Úmrtní list vystaví a zašle na adresu objednavatele matrika úřadu v místě úmrtí.

Evidenci obyvatelstva (občanský průkaz), zdravotní pojišťovnu a důchod odhlásí matrika.

Ostatní sociální dávky musí odhlásit pozůstalí sami.

Pozůstalost (dědické řízení) vyřizuje příslušný notář, který pozůstalé obešle sám.

Vyřízení vdovského důchodu - vyřizuje osobně vdova/vdovec na příslušné OSSZ - důchodové oddělení v Sušici, Nádražní 1226.